Polski Związek Łowiecki

Okręg krośnieński

 

Strona główna
W górę

Komisja Oceny i Wyceny Trofeów Łowieckich

 

Kryteria odstrzału selekcyjnego

 

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

 
 
Klasa

wieku

Rok

życia

Poroże

       Odstrzał prawidłowy *

    Odstrzał nieprawidłowy *

     Odstrzał naganny **

I 2 1 szpicaki o długości tyk do 30 cm, tj. do 1,5 długości łyżek szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm do 40 cm, tj. od 1,5 do 2 długości łyżek szpicaki o długości tyk powyżej 40 cm, tj. powyżej dwóch długości łyżek oraz szpicaki o tykach rozwidlonych i koronne - niezależnie od długości
3 2 ósmaki nieregularne i poniżej tej formy ósmaki regularne byki powyżej regularnego ósmaka
4 - 5 3 - 4 wszystkie byki niekoronne wszystkie byki jednostronnie koronne wszystkie byki obustronnie koronne
II 6 - 10 5 - 9 wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 4,0 kg byki obustronnie koronne o masie poroża od 4,0 kg do 5,0 kg byki obustronnie koronne o masie poroża powyżej 5,0 kg
III 11 i starsze 10 i powyżej wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne bez względu na masę poroża oraz obustronnie koronne o masie poroża poniżej 5,0 kg oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny byki obustronnie koronne o masie powyżej 5,0 kg lecz nie medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny byki obustronnie koronne medalowe pozyskane na odstrzał selekcyjny
 
Ustalenia dodatkowe:
Za byka łownego uznaje się byka w III klasie wieku (w 11 roku życia i starszego) o prawidłowo ukształtowanym porożu (obustronnie koronnego), o masie wieńca powyżej 5,0 kg.
 

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn - rogaczy

 
Klasa

wieku

Rok

życia

Poroże

         Odstrzał prawidłowy *

      Odstrzał nieprawidłowy *

        Odstrzał naganny **

I 2 1 guzikarze, myłkusy oraz szpicaki i widłaki o długości parostków do około 8 cm, tj. do średniej długości łyżek szpicaki oraz widłaki o długości parostków powyżej 8 cm szóstaki
3 2 szóstaki nieregularne i poniżej tej formy oraz myłkusy i szydlarze regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie do 250 g regularne szóstaki i powyżej tej formyo masie większej niż 250 g
II 4 i starsze 3 i starsze nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej 350 g, myłkusy, szydlarze, a także prawidłowo wykonany odstrzał łowny regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie parostków od 350 g do 400 g regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie parostków powyżej 400 g
 
Ustalenia dodatkowe:

1.

Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad 350 g i wszystkich odnogach powyżej 3 cm.

2.

Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy, szydlarze oraz o cechach szydlarza i i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.

3.

Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.

4.

Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek o długości powyżej 1 cm, a w II klasie wieku - odrostek o długości powyżej 3 cm.

5.

Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).

6.

W przypadku złamania jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka złamana miała taką samą formę (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).

 

Wstecz Strona główna W górę

 

Wyślij pocztę do suchymk@eta.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny.
 ©  2006-2007 Kazimierz Suchy
Ostatnia modyfikacja: 09 sierpnia 2007